Aktivnosti u našoj ordinaciji

Prezentacija Nobel Biocare Implant sistema održana je 2006. godine u našoj poliklinici.

.

Prezentacija 3M materijala održana je 2007. godine u našoj poliklinici.

.

Prezentacija Fiberglas nadogradnji održana je 2008. godine u našoj poliklinici.

.

Prezentacija keramičkih i kompozitnih inleja održana je 2009. godine u našoj poliklinici.