Estetska i restaurativna stomatologija

Karijes

Karijes je bakterijska infekcija uzrokovana specifičnom bakterijom koja se nalazi u biofilmu plaka tj. mekoj zubnoj naslazi. Karijes je proces koji zavisi od puno faktora, a karakteristike su mu povratni procesi demineralizacije i remineralizacije zuba, sve do momenta kada se napravi karijesna šupljina u zubu.

Da li će doći do nepovratnog oštećenje zuba, zavisi od mnogih faktora, kao što su faktori napada, faktori odbrane, istorija zubnih bolesti i trenutno opšte stanje pacijenta. Faktori napada su: nivo bakterija i šećera u usnoj duplji, a faktori odbrane su: količina pljuvačke i fluorida. Bakterije u zubnim naslagama na neoštećenom zubu prerađuju dostupan šećer, a kao najvažniji bioproizvod nastaje mlečna kiselina, koja prodire kroz čvrstu površinu zuba. Površina zuba je mikroskopski propusna, tako da mlečna kiselina uklanja kalcijum i fosfate iz unutrašnjeg tkiva, čime se zub deminerališe. Rezultat je nastanak karijesnog oštećenja zuba.

U našoj poliklinici primenjujemo moderne standarde za tretman karijesa, a to znači da su prevencija i terapija jednako zastupljene. Prevenciju primenjujemo pre nego što se bolest pojavi, a terapiju sprovodimo nakon pojave bolesti.

Svaki pacijent se detaljno pregleda, uzima se njegova medicinska i stomatološka istorija bolesti, izvrši se klinički pregled, i analizira status zuba pomoću OPT (ortopantomografskog) snimka. Nakon toga se individualno odredi terapija uz primenu medicinskog modela tretmana karijesa.

Ovaj tretman obuhvata 4 koraka:

  1. Kontrola bakterija obradom karijesnih lezija i primenom medikamenata
  2. Smanjenje nivoa rizika od ponovnog nastanka karijesnih lezija
  3. Remineralizacija zuba
  4. Dugoročno praćenje pacijenata, što podrazumeva redovne kontrole na 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od rizičnih faktora.

Posebnu pažnju posvećujemo minimalno traumatskoj intervenciji u otklanjanju karijesne lezije, zatim u očuvanju pulpe tj. nervno-vaskularnog sistema u korenu zuba, „živca”, i potpunoj estetskoj nadoknadi dela zubnog tkiva. Koristimo visoko kvalitetne materijale za zubne ispune, koji svojim osobinama, u potpunosti zadovoljavaju estetiku i funkciju nadoknađenog dela zuba.

GALERIJA SLUČAJEVA

1.FIBERGLASS KOČIĆ I KOMPOZITNA NADOGRADNJA

Pacijentkinja, 24 godine, desilo se da joj je pukao zub 1 dan pre venčanja. U roku od sat i po vremena urađen je fiberglass kočić i kompozitna restauracija krunice.


.

.

2. FIBERGLASS KOČIĆ I KOMPOZITNA NADOGRADNJA

Na izlečenom zubu urađen je fiberglass kočić i kompozitna restauracija krunice.

.

.

3. NADOGRADNJA

Pacijent, 23 godine, nakon preloma krunice zuba nastale povredom, urađena je estetska konzervativna restauracija.

.

.

4. KOMPOZITNA NADOGRADNJA

Pacijent, 22 godine, nakon preloma krunice usled povrede prvog gornjeg levog sekutića, urađena je kompozitna nadogradnja.

.

.

5. KOMPOZITNE FASETE

Kompozitne fasete bez brušenja gotove za 45 minuta.