Kratkotrajna opšta anestezija – ANALGOSEDACIJA

NajvećI broj bolnih intervencija u stomatologiji može se na zadovoljavajući način izvesti uz lokalnu anesteziju. Međutim, usled ekstremne uplašenosti ili prethodnih neprijatnih iskustava, pacijenti često odbijaju bilo kakav stomatološki tretman i izbegavaju posete stomatologu.

Neretko i sam čin primene lokalne anestezije, odnosno ubod igle, predstavlja veći problem nego sama stomatološka intervencija. U ovakvim slučajevima, stoji nam na raspolaganju metod primene lekova koji dovode do sedacije tj. stanja u kome se pacijent oseća relaksirano i bezbrižno, uz očuvanje  svesti, čime je rad i za pacijenta i za stomatologa umnogome olakšan.

Sedacija se primenjuje kod :

1) izuzetno uplašenih i anksioznih pacijenata,

2) jako izraženog refleksa povraćanja,

3) veoma opsežnih i dugih intervencija.

U našoj poliklinici sedaciju izvodi tim lekara: stomatolog određene specijalnosti i lekar – anesteziolog. Pre svake intervencije, pacijent najpre popunjava upitnik o svom opštem zdravstvenom stanju, a potom obavlja razgovor sa anesteziologom i stomatologom, tokom kog biva tačno upućen u samu proceduru, a može i da dobije odgovore na sva pitanja koja ga interesuju.  Savetujemo da, pri primeni ovog tipa anestezije, pacijent dođe sa pratiocem.