Sinus lift

SINUS LIFT-PODIZANJE PODA SINUSA

U slučajevima bezubosti u bočnim regionima gornje vilice, veoma često dolazi do resorpcije alveolarnog grebena i uvećanja zapremine maksilarnog sinusa na račun koštanog dela, usled čega visina koštanog segmenta često nije dovoljna za ugradnju implantata.
U takvim slučajevima se radi hirurška metoda ”SINUS LIFT”, intervencija koja podrazumeva podizanje poda sinusa uz ugradnju veštačke kosti radi nadogradnje koštanog defekta i stvaranja dovoljne visine kosti koja je neophodna za ugradnju implantata.
Postoje dve metode sinus lifta koje mi radimo u našoj poliklinici :
- interni sinus lift
- eksterni sinus lift
Nakon ovog zahvata pacijentima je omogućeno da dobiju fiksne protetske radove kao konačno rešenje i tako u potpunosti rehabilituju svoj zubni niz, bez mobilne proteze.
PIEZO APARAT
SET ZA EKSTERNI SINUS LIFT
SET ZA EKSTERNI SINUS LIFT
SET ZA INTERNI SINUS LIFT
SET ZA INTERNI SINUS LIFT
GALERIJA SLUČAJEVA:

Pre

Stanje posle sinus lifta i ugradnje implantata