Plaćanje

Gotovinom
Karticom

Poseban popust za porodice, studente i penzionere. Garancija na plombe važi godinu dana.