Stomatološki turizam

PRIJEM  PACIJENATA IZ INOSTRANSTVA I RAD SA NJIMA

U poslednje vreme, u DENTALAND dolazi sve više pacijenata iz drugih država. U početku su to bili naši građani koji privremeno žive i rade u drugim državama, a sada je sve više stranih državljana koji dolaze po preporuci svojih prijatelja, informišu se ili sa nama stupaju u kontakt  preko interneta (web site), elektronske pošte (e-mail) i telefona.

Komunikacija između pacijenta i ordinacije je znatno olakšana time što u našoj poliklinici svi doktori govore engleski jezik, a dve stomatološke sestre govore i mađarski jezik. Za pacijente koji govore druge jezike uvek angažujemo profesionalne prevodioce.

Komunikacija sa pacijentima preko mail-a pokazala se vrlo uspešnom. Naša praksa je da pacijent prvo iznese svoj problem i da nas upozna sa svojim potrebama, a zatim da uradi OPT snimak obe vilice, kako bismo stekli uvid u situaciju i pred sobom imali sliku stanja zuba i okolnih struktura. Pacijent RTG snimak može da pošalje mail-om, što je najčešća praksa. Kada snimak stigne u ordinaciju, naš tim doktora pristupa analizi slučaja, kao i izradi orijentacionog plana lečenja. Pacijenta vrlo brzo informišemo o: intervenciji koju treba uraditi, vremenskom trajanju lečenja, broju potrebnih dolazaka, te ceni usluga lečenja. Na osnovu predočenog plana i iznetih informacija, pacijent može da donese odluku o prihvatanju  opisanih stomatoloških usluga i lečenja zuba. Kada se pacijent odluči za lečenje zuba, dogovaraju se datum i vreme dolaska u ordinaciju. Na kraju, nakon uspešno urađene sanacije zuba, sa pacijentima se dogovaramo o njihovom sledećem dolasku na kontrolni pregled.

Jedan broj naših građana, koji privremeno žive i rade u drugim državama, u vreme godišnjih odmora ili državnih praznika posećuje svoje prijatelje i rodbinu, nastojeći da slobodno vreme u domovini iskoristi za lečenje svojih zuba.

Stranim državljanima koji nemaju poznanike ili rodbinu u Srbiji, predlažemo smeštaj u malom luksuznom hotelu MEDITERANEO (www.hotelmediteraneo.rs), koji se nalazi u samom centru Novog Sada, a od DENTALAND-a je udaljen 10 minuta hoda, tačnije prijatne šetnje kroz pešačku zonu našeg grada.