Usavršavanje

Naš tim stručnjaka aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Naučni skupovi i kursevi na kojima smo učestvovali:

 1. Kurs za obuku i upotrebu endomate aparata i nikl titanijumskih proširivača u endodonciji kod dr Robinson-a – dr B. V. Bozejac, Sejšeli, 2004. g.
 2. Naučni skup Traumatologija u stomatologiji – dr B. V. Bozejac, Beograd, 2005. g. i 2006. g.
 3. Naučni skup Estetska i restaurativna stomatologija – dr B. V. Bozejac, Beograd,  2005. g.
 4. Naučni skup Per aspera ad astra u endodonciji – dr B. V. Bozejac, Beograd, 2005.g.
 5. Promodentis – SLD – dr B. V. Bozejac, Novi Sad, 2006. g.
 6. Simpozijum oralnih hirurga i implantologa Srbije – dr D. Ivanović, Beograd, 2004. g. i 2005. g. i 2006. g.
 7. 10 th Congress of the Bass – dr D. Ivanović, Beograd, 2005. g.
 8. 11 th Congress of the Bass – dr D. Ivanović, Sarajevo, 2006. g.
 9. Promodentis – SLD – dr D. Ivanović, Novi Sad, 2006. g.
 10. Implantološki kurs „ANKYLOS” sistema – dr Z. Bozejac, Beč, 2006. g.
 11. Protetski kurs „ANKYLOS” sistema – dr D. Ivanović, Beograd, 2007. g.
 12. Naučni skup Savremeni protetski koncepti na zubima i implantatima – dr Z. Bozejac, Beograd, 2009. g.
 13. Naučni skup Savremene rekonstruktivne metode u stomatologiji – dostignuća i perspektive – dr Z. Bozejac, Beograd, 2008. g.
 14. Simpozijum oralnih hirurga i implantologa Srbije – dr Z. Bozejac, Beograd, 2005. i 2007. g.
 15. Stručno-naučni skup Savremene tehnologije u stomatologiji – dr B. V. Bozejac,  Beograd, 2009. g.
 16. Kurs iz endodoncije – Mašinska rotaciona tehnika preparacije kanala korena x-Smart i Pro Taper – dr B. V. Bozejac, Beograd, 2009. g.
 17. Naučni skup Minimalno-invazivni tretmani u stomatologiji – dr B. V. Bozejac Beograd, 2007. g.
 18. Naučni skup Traumatologija u stomatologiji – dr B. V. Bozejac, Beograd, 2007. g.
 19. Naučni skup Estetska i rekonstruktivna mukogingivalna hirurgija – dr D. Ivanović, Beograd, 2009. g.
 20. Naučni skup Savremeni protetski koncepti na zubima i implantatima – dr D. Ivanović, Beograd, 2009. g.
 21. Implantološki kurs „ANKYLOS” sistema – dr D. Ivanović, Beč, 2008. g.
 22. Kurs Periodontal Therapy – dr D. Ivanović, Novi Sad, 2007. g.