Dr Danijela Ivanović - specijalista oralne medicine i parodontologije

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1991. godine. Nakon položenog državnog ispita, od 1992. godine, radila je kao stomatolog u privatnoj stomatološkoj praksi.

Specijalizaciju iz parodontologije i oralne medicine upisala je 1997. godine. Prvu godinu specijalizacije pohađala je na VMA u Beogradu, na odeljenju Parodontologija, drugu na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu u Beogradu, a poslednju na Klinici za  stomatologiju u Novom Sadu, na odeljenju Parodontologija i oralna medicina, gde je položila završni ispit.

Jedan je od osnivača Stomatološke poliklinike „Dentaland”, 2006. godine.

Završila je: kurs iz Ankylos implantata, u Beču, 2007. godine; protetski kurs Ankylos sistema, u Beogradu; kurs Periodontal Therapy, koji je u Novom Sadu održao prof. Marc Danan; MDI kurs za mini dentalne implantate, u Beogradu, 2011. godine; „Componeer – fabričke kompozitne fasete”, u Beogradu; „Izrada adhezivnog mosta u jednoj poseti”; „Primena direktnih Edelweiss faseta u redizajniranju osmeha” i „Napredni kurs Biolaser YSGG & EPIC10 & EzLase & iLase”, u Beogradu; kurs iz estetske medicine „Mezoterapija lica”, u Medica Aestetica u Beogradu.

Aktivno je učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima u zemlji, kao i u inostranstvu. Autor je ili koautor mnogih stručnih radova.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad, Stomatološke komore Srbije, Sekcije oralnih hirurga i implantologa, te Sekcije parodontologa.

Govori engleski jezik. Udata je i majka je jednog deteta.

Dr Zoran Bozejac - specijalista oralne hirurgije i implantologije

Završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1987. godine. Nakon pripravničkog staža, koji je obavio u Splitu, te položenog državnog ispita, radio je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji.

Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je 1997. godine, a potom položio završni ispit na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu. Tri i po godine (od 2000. godine) radio je na Sejšelskim ostrvima, na osnovu ugovora sklopljenog sa sejšelskom vladom.

Nakon povratka u Novi Sad nastavio je da radi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, kao oralni hirurg. Jedan je od osnivača Stomatološke poliklinike „Dentaland”, 2006. godine.

Pohađao je mnoge kurseve i predavanja iz oblasti oralne hirurgije i implantologije: „Načini ugradnje Ankylos implantata”, u Beču, 2006. godine; „AIC Implant Seminar – interni sinus lift”, u Frankfurtu, 2011. godine; „Načini ugradnje Mega Gen implantata”, u Moskvi, 2016. godine.

Aktivno je učestvovao na mnogim kongresima i simpozijumima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Autor je ili koautor mnogih stručnih radova iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad, Stomatološke komore Srbije i Sekcije oralnih hirurga i Sekcije oralnih implantologa.

Govori engleski jezik. Razveden i otac je jednog deteta.

Dr sc. stom. Branislava Velički - specijalista bolesti zuba i endodoncije

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1991. godine. Specijalizaciju iz bolesti zuba i endodoncije završila je 1996. godine, te položila završni ispit na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu.

Od 1995. do 2000. godine radila je kao asistent pripravnik na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu, pri Medicinskom fakultetu, na Odeljenju za bolesti zuba i endodonciju. Potom je tri i po godine (od 2000. godine) radila na Sejšelskim ostrvima, na osnovu ugovora sklopljenog sa sejšelskom vladom.

Nakon povratka u Novi Sad radila je u Domu zdravlja „Bistrica”. Jedan je od osnivača Stomatološke poliklinike „Dentaland”, 2006. godine.

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2016. godine, odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Dentalne erozije i karijesne promene kod pacijenata na dugogodišnjoj inhalatornoj terapiji”. Pohađala je veliki broj kurseva i predavanja iz: endodoncije („Mašinska rotaciona tehnika preparacije kanala korena X-Smart i ProTaper, u Beogradu); restaurativne i estetske stomatologije („Componeers – kompozitne fasete”, u Beogradu i u Veroni; „Izrada adhezivnog mosta u jednoj poseti”, u Beogradu); dečje i preventivne stomatologije; te estetske medicine („Mezoterapija lica”, u Beogradu i „Primena hijaluronskih filera”, u Novom Sadu).

Aktivno je učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Autor je ili koautor mnogih stručnih i naučnih radova.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad, Stomatološke komore Srbije, Endodontske sekcije i Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju, te član SUDEL-a (Srpsko udruženje dentist za estetiku lica).

Govori engleski jezik. Majka je jednog deteta.

Dr Monika Sekulić - specijalista stomatološke protetike

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 2005. godine. Od treće godine studija bila je stipendista Humanitarnog fonda „Privrednik”, a proglašena je i za najboljeg studenta svoje generacije na odseku za stomatologiju. Za postignut uspeh dobila je nagradu Univerziteta u Novom Sadu, kao i nagradu Fonda „Slađana Đorđević”.

Od decembra 2006. godine zaposlena je u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završila je 2014. godine, na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kontinuirano se edukuje, uz aktivno učešće na mnogim stručnim i naučnim skupovima, s posebnim interesovanjem za stomatološku protetiku.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad i Stomatološke komore Srbije.

Govori engleski jezik. Udata je i majka je dvoje dece.

Dr Suzana Ačanski - specijalista ortopedije vilica, ortodont

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1994. godine. Nakon položenog državnog ispita, od 1994. do 2006. godine radila je u Domu zdravlja „Novi Sad”, a potom se zaposlila u privatnoj praksi. Specijalizaciju iz ortodoncije završila je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Klinici za ortopediju vilica, a specijalistički ispit položila je s odličnim uspehom, kod prof. dr Branislava Glišića.

U Stomatološkoj poliklinici „Dentaland” radi od 2011. godine, kao konsultant iz oblasti ortopedije vilica – ortodoncije, a isti posao obavlja i u nekoliko drugih privatnih ordinacija. Konstantno se usavršava, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pohađala je veliki broj kurseva iz ortopedije vilica, među kojima: Update on the Damon system koji je održao Dr. Pieter Van Heerden; Segmented Technique kod Prof. Dr. Nazam Kucukkele; Case finishing koji je održao Prof. Dr. Vittorio Cacciafesta; kurs sa radionicom kod Prof. Dr. N. Derton iz oblasti Mini implantati u ortodonciji.

Aktivno je učestvovala na mnogim kongresima i simpozijumima održanim u našoj zemlji. Autor je ili koautor mnogih stručnih radova.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad, Stomatološke komore Srbije i Ortodontskog udruženja Srbije.

Govori engleski i mađarski jezik. Udata je i majka je dvoje dece.

Dr Marko Obradović - lekar na specijalizaciji iz oralne hirurgije

Završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 2014. godine. Pripravnički staž, u trajanju od godinu dana, obavio je u Domu zdravlja „Novi Sad”.

Nakon položenog stručnog ispita, 2015. godine zaposlio se u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”. Tokom rada, njegova profesionalna interesovanja usmerena su na oblast oralne hirurgije, u kojoj se kontinuirano edukuje učestvujući na mnogim predavanjima.

Po dobijanju odobrenja od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2017. godine upisao je specijalizaciju iz oralne hirurgije na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, te trenutno obavlja specijalistički staž. Učestvovao je na stručnim kongresima i simpozijumima, kao autor ili koautor više naučnih radova.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad i Stomatološke komore Srbije.

Govori engleski jezik.

Dr sc. stom. Stojan Ivić - specijalista ortopedije vilica

Završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 2001. godine. Specijalizaciju iz ortopedije vilica završio je 2010. godine, te položio završni ispit na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu.

Od 2005. godine zaposlen je na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu, pri Medicinskom fakultetu, na Odeljenju za ortopediju vilica. Od 2014. godine radi kao konsultant iz oblasti ortopedije vilice u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2014. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Dimenzije gornjih respiratornih puteva kod malokluzije klase II/2”. Pohađao je mnoge kurseve i predavanja iz oblasti ortopedije vilica, kako u zemlji tako i u Evropi: 42. Internationale Kieferortopaedische Fortbildungstagung im Kitzbuehel, 2012; CCO-Complete Clinical Orthodontics, u Londonu, 2015; Svetski ortodontski kongres u Londonu, 2015; GAC European Orthodontic Congress, Palma de Majorka, 2016 itd.

Docent, angažovan u obuci dodiplomaca i lekara na specijalizaciji, na predmetu Ortopedija vilica, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, te mentor na specijalističkim studijama.

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac je dvoje dece.

Dr Tatjana Vukojević - specijalista dečje i preventivne stomatologije, homeopata

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 2000. godine. Nakon položenog državnog ispita, zaposlila se u Domu zdravlja „Novi Sad”, gde je radila isključivo s decom predškolskog i školskog uzrasta. Specijalizaciju iz dečje i preventivne stomatologije završila je 2018. godine, na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Od 2018. godine radi kao konsultant u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”. Pohađala je mnoge kurseve i predavanja, među kojima i: iz restaurativne i estetske stomatologije „Izrada adhezivnog mosta u jednoj poseti”, u Beogradu; te iz estetske medicine „Mezoterapija lica”, u Beogradu. Četvorogodišnju školu belgijskog Centra za klasičnu homeopatiju završila je 2011. godine.

Aktivno je učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima iz oblasti dečje i restaurativne stomatologije. Autor je ili koautor većeg broja stručnih radova iz oblasti dečje traumatologije.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad, Stomatološke komore Srbije i Sekcije za dečju i preventivnu stomatologiju.

Govori engleski jezik. Udata je i majka je jednog deteta.

Dr Ivana Vuković - specijalista stomatološke protetike

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 2003. godine. Nakon završenog pripravničkog staža, radila je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Od 2013. godine do 2018. godine radila je u sopstvenoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji.

U Stomatološkoj poliklinici „Dentaland” zaposlila se 2018. godine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završila je 2012. godine, na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kontinuirano se edukuje i aktivno učestvuje na brojnim stručnim skupovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, posebno u oblasti stomatološke protetike. Pohađala je kurseve „Nobel Biocare – implantati”, u Novom Sadu, te „Izrada Mičigen splinta za terapiju bruksizma”, u Novom Sadu.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad i Stomatološke komore Srbije.

Govori engleski jezik. Udata je i majka je dvoje dece.

Dr Isidora Kojičić - doktor stomatologije

Dr Isidora Kojičić-doktor stomatologije Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija 2019. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža u Domu zdravlja “Novi Sad” i položenog državnog ispita, radila je na poziciji doktor stomatologije u privatnoj stomatološkoj ordinaciji.

Od 2021. godine zaposlena u Stomatološkoj poliklinici “Dentaland”. Usavršavala se na domaćim i inostranim stručnim skupovima: “Kurs za izradu kompozitnih faseta”, “Adhezivne postendodontske restauracije”, “Mašinska obrada kanala-Protaper Next”, “Privremene nadoknade na implantima”, “Međunarodni simpozijum stomatologa “ , “EODC- Europan Online Dental Congress” , “Kongres Stomatologa Srbije”, “Sinergija” - UESS ( Udruženje Estetskih Stomatologa Srbije) , iTop ( Individual Trained Oral Prophylaxis) i iTOP Advanced- sertifikovani itop instruktor.

Član udruženja Estetskih Stomatologa Srbije- UESS. Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad i Stomatološke komore Srbije. Govori engleski jezik.

Ester Bekvalac - stomatološka sestra

Završila je srednju Medicinsku školu „7. april” u Novom Sadu, smer zubni tehničar, 1999. godine. Stalno je zaposlena u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”, od samog njenog osnivanja.

Član je Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno posećuje različita stručna predavanja, kao na primer: „Suzbijmo strah od stomatologa kod dece”, u Novom Sadu, 2011. godine; „Alergija, bolest današnjice”, 2018. godine; kontinuirana edukacija „Koncept individualne obuke oralne higijene”, u Novom Sadu, 2013. Godine; kurs DALA medical: Innovation in diode laser, 2011. godine. Poseduje ITOP sertifikat: Basic Level in ITOP education. Poznaje dobro nekoliko programskih jezika.

Govori mađarski i engleski jezik. Udata je i majka je dvoje dece.

Monja Jović - stomatološka sestra

Završila je srednju Medicinsku školu „7. april” u Novom Sadu, smer stomatološka sestra – tehničar, 1997. godine. Nakon završenog pripravničkog staža, radila je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, a od 2007. godine stalno je zaposlena u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”.

Pohađala je različite kurseve i predavanja u vezi sa strukom: „Pušenje – faktor rizika za zdravlje” (2010), „Opšte karakteristike akutnih respiratornih bolesti i kako se zaštititi” (2017); „Savremeni protokoli rada u stomatologiji” (2014); „Značaj medicinske sestre u zdravstvenoj zaštiti radno aktivnog stanovništva” (2017); „Sterilizacija – važan korak u postupku kontrole infekcija” (2017).

Član je Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Govori engleski jezik. Udata,je i majka je dvoje dece.

Jovana Purkov - stomatološka sestra

Završila je srednju Medicinsku školu u Zrenjaninu, smer stomatološka sestra – tehničar, 2005. godine. Četiri godine radila je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji (2007–2010), a od 2011. godine zaposlena je u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland”.

Član je Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Redovno pohađa različita stručna predavanja, kao što su: „Smernice rada u specijalističkoj stomatološkoj praksi”, u Novom Sadu, 2015. godine; te programi kontinuirane edukacije „Medicinski otpad” (2016), „Aktivno učešće zaposlenih u zdravstvu u prevenciji infekcija” (2017), „Prevencija krvno prenosivih infekcija u zdravstvu” (2017); kurs „Sajber buling” (2018). Nosilac je Internacionalnog majstorskog zvanja u tekvondou (taekwondo).

Služi se engleskim jezikom, a završila je i osnovni nivo nemačkog jezika.