DECA SU UKRAS SVETA I NAŠE NAJVEĆE BLAGO

Zašto je važno zdravlje zuba kod dece?

Dečja i preventivna stomatologija nastala je iz potrebe da se i najmlađim članovima društva – deci – pruži potpuna stomatološka zaštita.

Zdravi zubi deo su usne duplje, koji ima višestruku funkciju. Oni učestvuju u funkciji žvakanja i govora, imaju estetski značaj, podstiču rast i razvoj vilica, odnosno skladan razvoj lica, a takođe imaju i veliki uticaj na psihički razvoj deteta.

Bolesni zubi često izazivaju patološke promene, što negativno utiče na zdravlje i razvoj deteta.

Zdravlje usta i zuba kod dece preduslov je opšteg zdravstvenog stanja, jer nema totalnog zdravlja bez oralnog zdravlja!

Šta je zadatak dečje stomatologije?

Zadaci dečje stomatologije su:

1) prevencija i lečenje svih kliničkih manifestacija patoloških procesa u ustima dece;
2) stvaranje poverenja kod dece, kao i stvaranje navike da se brinu o svojim zubima, kontrolišu zdravlje usta i zuba, te da bez straha redovno posećuju stomatologa;
3) davanje saveta detetu i roditeljima kako se na najbolji način mogu očuvati organi za žvakanje.

Preventivne metode koje primenjujemo u našoj poliklinici

U našoj poliklinici primenjuju se preventivne metode i sredstva prevencije, a naročito se velika pažnja poklanja edukaciji i obuci roditelja i dece, u vezi s pravilnim održavanjem oralne higijene i s pravilnom ishranom, čime pokušavamo da aktivno i preventivno delujemo u što ranijem uzrastu, pre početka pojave dentalnih bolesti. Cilj našeg rada je da se deci omogući pravilan razvoj i funkciju usta i zuba, te da se pravovremenim otkrivanjem bolesti usta i zuba, onemogući uticaj bolesnih zuba na organizam u razvoju.

U radu s decom trudimo se da lečenje prilagodimo uzrastu, opštem zdravstvenom stanju i psihološkom tipu deteta. Naročitu pažnju posvećujemo komunikaciji s decom, te upoznavanju ličnosti deteta, uključujući njegov psihički i telesni stepen razvoja.

Šta je važno za uspešan rad s decom? 

Uspeh u radu s decom u velikoj meri zavisi od sticanja dečjeg poverenja, kao i osećanja prijatnosti koje dete ima kada dolazi u stomatološku ordinaciju. Za stomatologe u Stomatološkoj poliklinici „Dentaland” najveće zadovoljstvo predstavlja dete koje ima zdrave zube, a na redovne kontrole dolazi s osmehom, utrčava u ordinaciju i po završetku intervencije pita roditelje: Kada ćemo ponovo da dođemo ovde?

U čekaonici naše poliklinike napravili smo dečji kutak, u kojem se nalazi puno igračaka, slikovnica, bojica i drugih sitnica, kao i drveni krokodil na kojem deca sede s velikim uživanjem. Dečji kutak malim pacijentima treba da omogući da se zabave i opuste.

Ulaganje u dete, odnosno u njegovo zdravlje, vaspitanje i obrazovanje, predstavlja kapitalno ulaganje, bez kojeg je nemoguć bilo kakav društveni razvoj.