Šta je to endodontski tretman ili lečenje kanala korena zuba?

Endodontski tretman ili lečenje kanala korena zuba neophodno je sprovesti kada je pulpa u zapaljenju ili je inficirana. Endodontski tretman sastoji se od odstranjivanja zapaljene ili inficirane pulpe („živca”), te pažljivog čišćenja i oblikovanja unutrašnjeg dela korena, gde je bila smeštena pulpa. Nakon potpune mehaničke i hemijske obrade, kanal korena puni se odgovarajućim pastama i gutaperka štapićima.

Šta se nalazi u unutrašnjosti zuba?

U unutrašnjosti zuba, ispod tvrdog tkiva gleđi i dentina, nalazi se mekano tkivo, koje se zove pulpa ili „živac” zuba. Osim nerva, pulpa sadrži i krvne sudove, te razne vrste ćelija i vlakana. Okružena je tvrdim tkivom korena zuba. Pulpa zuba („živac” zuba) širi se prema gore – prema krunici zuba, te prema dole – prema vrhu korena, gde je u kontaktu s mekim tkivom koje se nalazi oko korena zuba. Ona je vrlo važna za rast i razvoj zuba. Ukoliko se, međutim, zbog infekcije ili iz drugih razloga, pulpa zuba mora izvaditi tj. ukloniti iz kanala korena, zub može da preživi bez pulpe, pošto nastavlja da se ishranjuje preko mekog tkiva koje okružuje njegov koren.

Uzroci nastanka oboljenja pulpe (živca”)

Uzroci nastanka zapaljenja ili infekcije pulpe („živca”) različiti su: duboka karijesna lezija, ponavljani tretmani na zubu, polomljeni delovi zuba. Povrede zuba uzrokovane udarcima mogu, takođe, da oštete pulpu, mada na samom zubu ne mora biti nikakvih vidljivih znakova oštećenja. Ako zapaljenje ili infekcija ostanu netretirani, oni mogu prouzrokovati bol, a potom i nastanak apscesa. Ponekad,pak, pulpa može biti nepovratno obolela, bez prethodne pojave ikakvih simptoma bola ili osetljivosti. 

Kako se sprovodi lečenje kanala korena zuba u našoj poliklinici? 

U našoj poliklinici mehanička obrada kanala korena vrši se specijalnim mašinskim instrumentima napravljenim od titanijuma tzv. NiTi Protaper-ima. Takvi instrumenti omogućavaju, što je naročito važno kod zuba bočne regije, gde postoje dva, tri ili četiri korena i isto toliko kanala, koji su u većini slučajeva zakrivljeni ili nedostupni pri tretmanu običnim proširivačima. Dužina samog kanala određuje se pomoću specijalnog instrumenta – Apex lokatora, retroalveolarnog snimka ili CD 3D snimka određenog zuba. Definitivno punjenje kanala vrši se hladnom kondenzacijom neresorptivne paste i gutaperka štapića.

Pacijentima se objašnjava svaka faza rada, kako bi se postigla što bolja komunikacija i što veća spremnost na saradnju, a to umnogome doprinosi postizanju zajedničkog uspeha u očuvanju zuba. Mnogi pacijenti su nam nakon tretmana potvrdili da su se, usled upotrebe modernih i savremenih aparata, te odgovarajućih anestetika, osećali prijatno tokom cele procedure.

Nakon završenog lečenja kanala korena, pristupa se restauraciji, tj. nadomeštanju krunice zuba, te njegovom vraćanju u potpunu funkciju, kako bi nastavio uspešno da obavlja svoju ulogu u ustima, kao i svaki drugi zdrav zub.

Šta je to endodontski tretman ili lečenje kanala korena zuba? 

Endodontski tretman ili lečenje kanala korena zuba neophodno je sprovesti kada je pulpa u zapaljenju ili je inficirana. Endodontski tretman sastoji se od odstranjivanja zapaljene ili inficirane pulpe („živca”), te pažljivog čišćenja i oblikovanja unutrašnjeg dela korena, gde je bila smeštena pulpa. Nakon potpune mehaničke i hemijske obrade, kanal korena puni se odgovarajućim pastama i gutaperka štapićima. 

Šta se nalazi u unutrašnjosti zuba?

U unutrašnjosti zuba, ispod tvrdog tkiva gleđi i dentina, nalazi se mekano tkivo, koje se zove pulpa ili „živac” zuba. Osim nerva, pulpa sadrži i krvne sudove, te razne vrste ćelija i vlakana. Okružena je tvrdim tkivom korena zuba. Pulpa zuba („živac” zuba) širi se prema gore – prema krunici zuba, te prema dole – prema vrhu korena, gde je u kontaktu s mekim tkivom koje se nalazi oko korena zuba. Ona je vrlo važna za rast i razvoj zuba. Ukoliko se, međutim, zbog infekcije ili iz drugih razloga, pulpa zuba mora izvaditi tj. ukloniti iz kanala korena, zub može da preživi bez pulpe, pošto nastavlja da se ishranjuje preko mekog tkiva koje okružuje njegov koren.

Uzroci nastanka oboljenja pulpe (živca”)

Uzroci nastanka zapaljenja ili infekcije pulpe („živca”) različiti su: duboka karijesna lezija, ponavljani tretmani na zubu, polomljeni delovi zuba. Povrede zuba uzrokovane udarcima mogu, takođe, da oštete pulpu, mada na samom zubu ne mora biti nikakvih vidljivih znakova oštećenja. Ako zapaljenje ili infekcija ostanu netretirani, oni mogu prouzrokovati bol, a potom i nastanak apscesa. Ponekad,pak, pulpa može biti nepovratno obolela, bez prethodne pojave ikakvih simptoma bola ili osetljivosti. 

Kako se sprovodi lečenje kanala korena zuba u našoj poliklinici?

U našoj poliklinici mehanička obrada kanala korena vrši se specijalnim mašinskim instrumentima napravljenim od titanijuma tzv. NiTi Protaper-ima. Takvi instrumenti omogućavaju, što je naročito važno kod zuba bočne regije, gde postoje dva, tri ili četiri korena i isto toliko kanala, koji su u većini slučajeva zakrivljeni ili nedostupni pri tretmanu običnim proširivačima. Dužina samog kanala određuje se pomoću specijalnog instrumenta – Apex lokatora, retroalveolarnog snimka ili CD 3D snimka određenog zuba. Definitivno punjenje kanala vrši se hladnom kondenzacijom neresorptivne paste i gutaperka štapića.

Pacijentima se objašnjava svaka faza rada, kako bi se postigla što bolja komunikacija i što veća spremnost na saradnju, a to umnogome doprinosi postizanju zajedničkog uspeha u očuvanju zuba. Mnogi pacijenti su nam nakon tretmana potvrdili da su se, usled upotrebe modernih i savremenih aparata, te odgovarajućih anestetika, osećali prijatno tokom cele procedure.

Nakon završenog lečenja kanala korena, pristupa se restauraciji, tj. nadomeštanju krunice zuba, te njegovom vraćanju u potpunu funkciju, kako bi nastavio uspešno da obavlja svoju ulogu u ustima, kao i svaki drugi zdrav zub.

GALERIJA NAŠIH RADOVA