Šta je karijes zuba?

Karijes zuba je bakterijska infekcija uzrokovana specifičnim bakterijama koje se nalaze u biofilmu plaka tj. mekoj zubnoj naslazi. Predstavlja jedno od najčešćih oboljenja kod ljudi, bez obzira na uzrast, pol i rasu, a pojavljuje se na svim zubima. Statistički podaci pokazuju da je karijes rasprostranjeniji kod civilizovanih naroda, zbog čega se smatra da je to bolest savremenog društva. Ova pojava se objašnjava činjenicom da se savremene civilizacije hrane isključivo hranom koja je termički obrađena, usitnjena i omekšana, koju nije potrebno dugo žvakati i koja se lepi za zube, što umnogome pogoduje napredovanju karijesnih lezija.

Šta uzrokuje karijes zuba?

Karijes zuba je proces koji zavisi od puno faktora, a karakteristike su mu povratni procesi demineralizacije i remineralizacije zuba, sve do momenta kada se napravi karijesna šupljina u zubu. Narušena ravnoteža u usnoj duplji dovodi do otpuštanja kalcijumovih i fosfatnih jona iz zuba i gubitka minerala zuba, te nastanka procesa demineralizacije. Kada koncentracija rastvorljivih kalcijumovih i fosfatnih jona u pljuvački postane prezasićena u odnosu na zub, i uz prosustvo makar male količine fluoridnih jona (koji značajno povećavaju taloženje kalcijuma i fosfata), minerali se mogu ponovo vratiti u delimično demineralizovanu gleđ, a taj proces naziva se remineralizacija. Da li će doći do nepovratnog oštećenje zuba, zavisi od mnogih faktora, kao što su faktori napada, faktori odbrane, istorija zubnih bolesti i trenutno opšte stanje pacijenta. Faktori napada su: nivo bakterija i šećera u usnoj duplji, a faktori odbrane su: količina pljuvačke, kalcijuma i fluorida. (količina pljuvačke treba da se poveže sa posebnim tekstom o pljuvački).

Kako nastaje karijes zuba?

Karijes zuba nastaje tako što bakterije u zubnim naslagama na neoštećenom zubu prerađuju dostupan šećer, a kao najvažniji bioproizvod nastaje mlečna kiselina, koja prodire kroz čvrstu površinu zuba. Površina zuba je mikroskopski propusna, tako da mlečna kiselina uklanja kalcijum i fosfate iz unutrašnjeg tkiva, čime se zub deminerališe. Rezultat je nastanak karijesnog oštećenja zuba.

Šta su to moderni standardi za tretman karijesa?

U našoj poliklinici primenjujemo moderne standarde za tretman karijesa, a to znači da su prevencija i terapija jednako zastupljene. Prevenciju primenjujemo pre nego što se karijes pojavi, a terapiju sprovodimo nakon pojave karijesa. Svaki pacijent se detaljno pregleda, uzima se njegova medicinska i stomatološka istorija bolesti, izvrši se klinički pregled, i analizira status zuba pomoću OPT (ortopantomografskog) snimka. Nakon toga se individualno odredi terapija uz primenu medicinskog modela tretmana karijesa. Tretman karijesa obuhvata 4 koraka:

  1. Kontrola bakterija obradom karijesnih lezija i primenom medikamenata
  2. Smanjenje nivoa rizika od ponovnog nastanka karijesnih lezija
  3. Remineralizacija zuba
  4. Dugoročno praćenje pacijenata, što podrazumeva redovne kontrole na 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od rizičnih faktora.

Posebnu pažnju posvećujemo minimalno traumatskoj intervenciji u otklanjanju karijesne lezije, zatim u očuvanju pulpe tj. nervno-vaskularnog sistema u korenu zuba, „živca”, i potpunoj estetskoj nadoknadi dela zubnog tkiva. Koristimo visoko kvalitetne materijale za zubne ispune, koji svojim osobinama, u potpunosti zadovoljavaju estetiku i funkciju nadoknađenog dela zuba.  

GALERIJA NAŠIH RADOVA

1. Kompozitna nadogradnja

2. Kompozitne fasete