Šta je adhezivni most – adhezivna nadoknada?

U savremenoj stomatologiji postoji više načina za nadoknadu zuba koji nedostaje, uključujući primenu implantata, te metalo-keramičkih i keramičkih sistema. U zbrinjavanju minimalne krezubosti tj. nedostatka jednog zuba kao alternativni metod može se koristiti minimalna nadoknada – adhezivni most. Zahvaljujući razvoju adhezivne stomatologije, danas je moguće uspostaviti snažnu vezu između nadoknade (kompozitne nadoknade ojačane vlaknima) i zúbā, posredstvom kompozitnih cemenata, što obezbeđuje trajnost nadoknade. U slučaju adhezivne nadoknade, klinička procedura je jednostavna i minimalno invazivna.

U kojim slučajevima se pravi adhezivni most?

Adhezivni most (adhezivna nadoknada) koristi se najčešće u bočnoj regiji, a ponekad i u frontalnoj regiji, u uslovima kada su susedni zubi konzervativno sanirani, uz postojeći nedostatak zuba između njih. Ovo je idealno rešenje za pacijente koji su izgubili jedan zub (usled traume, povrede, vađenja itd.), a hitno im je neophodna nadoknada izgubljenog zuba, ili u situaciji kada im trenutna finansijska situacija onemogavaća pravljenje definitivne, dugotrajne protetske sanacije.

Koliko je potrebno vremena da se napravi adhezivni most?

Adhezivni most pravi se u stomatološkoj ordinaciji, tokom samo jedne posete stomatologu, tako što se za relativno kratko vreme dobija gotova nadoknada. Adhezivna nadoknada je minimalno invazivan vid terapije, a osim toga predstavlja i estetski uspešan, brz, pouzdan, efikasan i jeftin tretman. Boja same nadoknade može biti adekvatna čak i u najzahtevnijim zonama, kakve su prelazi zub-nadoknada.

GALERIJA NAŠIH RADOVA