Protetika

Stomatološka protetika je nauka koja se bavi nadoknadom zubnih tkiva, koja su iz različitih razloga izgubljena. Uzroci gubitka jednog ili više zuba su mnogobrojni: karijes, oboljenja zubnog nerva (pulpe) i okolnog tkiva, povrede, parodontopatija, traumatski zagrižaj, abrazija, nepravilnosti u razvoju zubnih tkiva itd.

Nedostatak jednog ili više zuba ima za pacijenta:

1. zdravstveni,

2. socijalni,

3. estetski

4. psihološki značaj.

Zdravstveni značaj ogleda se: 1. u poremećaju okluzije i artikulacije što dovodi do smetnji u žvakanju i funkciji gutanja, kao i do otežane i ograničene kretnje donje vilice, 2. u sniženom zagrižaju i promenama u viličnom zglobu, koje se mogu manifestovati glavoboljama i bolovima u predelu uha, 3. poremećenom izgovoru većine glasova, tako da je govor manje razumljiv.

Socijalni značaj odnosi se na: 1. izgovor koji je uslovljen prisustvom i položajem zuba, tako da se pri gubitku pojedinih zuba javljaju promene u izgovaranju reči, što otežava komunikaciju, 2. smanjenje radne sposobnosti tj. prinudno menjanje radnog mesta, i 3. smanjivanje društvenog života.

Estetski značaj ogleda se u narušavanju izgleda osobe i smanjenju visine donje trećine lica, što pacijentu daje starački izgled.

Psihološki značaj se javlja kod nekih pacijenata u smislu kompleksa inferiornosti i kompleksa starenja, mada se vrlo često radi o mlađim osobama.

U našoj poliklinici svakom pacijentu se pristupa individualno, tako da se plan terapije pravi na osnovu medicinskih, funkcionalnih i estetskih zahteva pojedinca. Zubne nadoknade prvenstveno treba da odgovaraju u funkcionalnom smislu, te da se pacijenti osećaju prijatno s njima, a potom treba da bude zadovoljen i estetski efekat, kako bi se neprimetno uklopile u preostale zubne strukture.

Kod nas se rade sve vrste protetskih rešenja – od najjednostavnijih do najtežih i najsavremenijih. Težimo da pacijentima omogućimo normalno funkcionisanje pri žvakanju i govoru, da im vratimo samopouzdanje i osmeh na lice, te da im ispunimo skrivenu želju za lepim, blistavim i očaravajućim zubima.

.

GALERIJA SLUČAJEVA


FIKSNA PROTETIKA

KERAMIKA IVOCLAR

Pacijentkinja, 37 godina, urađen je metalokeramički most u gornjoj vilici čiji oblik potpuno odgovara obliku prirodnih zuba.

.

BEZMETALNA KERAMIKA NA CIRKONIJUM OKSIDU

Pacijentkinja, 29 godina, urađene su bezmetalne keramičke krunice 4 zuba u gornjoj vilici.

.

KERAMIKA FINESSE

Pacijent, 47 godina, nakon hirurške parodontološke terapije urađena su dva metalokeramička mosta u gornjoj i donjoj vilici.

.

KERAMIKA IVOCLAR

Pacijentkinja, 34 godine, nakon hirurške parodontološke terapije urađen je metalokeramički most u gornjoj vilici.

.

KERAMIKA CERAMCO

Pacijent, 43 godine, urađena su dva metalokeramička mosta u gornjoj i donjoj vilici.

.

KERAMIKA KISS

Pacijentkinja, 43 godine, urađen je metalokeramički most u gornjoj vilici.

.

KERAMIKA FINESSE

Pacijent, 60 godina, nakon hirurške parodontološke terapije urađen je metalokeramički most u gornjoj vilici. Zbog bruksizma pacijentu su dati retineri za noć.

.

SOLO KRUNA

Pacijentkinja, 34 godine, urađena je bezmetalna keramička krunica.

.

KERAMIKA KISS

Pacijent, 48 godina, urađen je metalo-keramički most u gornjoj vilici.

.

KERAMIKA FINESSE

Pacijentkinja, 55 godina, imala terminalni stadijum parodontopatije. Nakon hirurške parodontološke terapije urađen je metalo-keramički most u gornjoj vilici.

.

KERAMIKA IVOCLAR

Pacijentkinja, 54 godine, urađen je metalo-keramički most u gornjoj i donjoj vilici.

.

BEZMETALNA KERAMIKA

Pacijentkinja, 20 godina, urađena je bezmetalna keramička kruna na gornjem prvom desnom sekutiću.

.

KERAMIKA KISS

Pacijent, 69 godina, nakon hirurške parodontološke terapije urađen je metalo-keramički most u gornjoj vilici.

.

KERAMIKA KISS

Pacijentkinja, 48 godina, nakon hirurške parodontološke terapije urađen je metalo-keramički most u gornjoj i donjoj vilici.

.

KERAMIKA KISS

Pacijent, 44 godine, nakon hirurške parodontološke terapije urađen je metalo-keramički most u gornjoj i donjoj vilici.

.

.

MOBILNA PROTETIKA

TOTALNA PROTEZA

Pacijentkinja, 48 godina

.

PARCIJALNA PROTEZA

Pacijentkinja, 82 godine, urađena je kombinacija metalokeramičkih kruna i vironit proteze sa atečmenima-kopčama u gornjoj vilici.

.

PARCIJALNA PROTEZA

Pacijentkinja, 34 godine, urađena je kombinacija metalokeramičke krune i vironit proteze u gornjoj vilici i estetska konzervativna restauracija zuba donje vilice.