Implantologija

Implantat je titanijumski vijak koji se hirurški ugrađuje u viličnu kost i zamenjuje koren zuba koji nedostaje. Implantat se može ugraditi u gornju i donju vilicu.Tokom vremena stvara se čvrsta veza sa kosti.

Prednosti ugradnje implantata:

  • očuvanje estetike lica
  • funkcionalna rehabilitacija
  • sprečavanje postepenog gubitka kosti na mestu izgubljenog zuba
  • očuvanje preostalih zdravih zuba

Implantati se ugrađuju:

  • kada nedostaje jedan zub
  • kada nedostaje više zuba
  • kada nedostaju svi zubi

Kada nedostaje jedan zub, a okolni zubi su zdravi ili sa malim plombama, onda je ugradnja implantata na mesto prirodnog zuba idealno rešenje. U tim slučajevima izbegava se potreba za izradom mostova i brušenjem susednih zuba. A na samom implantu izrađena keramička krunica potpuno estetski i funkcionalno zadovoljava.

Kada nedostaje više susednih zuba, ugradnjom dva ili više implantata u bezubom regionu, dobija se osnova za izradu fiksne nadoknade (mosta). Time se veoma uspešno eliminiše potreba za izradom parcijalne proteze.

Kada nedostaju svi zubi, ugradnjom implantata, bezube osobe mogu ponovo da osete zadovoljstvo u funkcionalnom i estetskom smislu, kao kada su imali svoje prirodne zube. Ugradnjom više implantata u vilici dobija se osnova za fiksni rad (most), te se totalne proteze mogu zameniti fiksnim keramičkim mostovima.

Postoje međutim slučajevi kada kod bezubog pacijenta nema dovoljno koštanog tkiva za ugradnju većeg broja implantata, koji bi nosili fiksni rad, a istovremeno preostalo tkivo ne obezbeđuje stabilnost totalne proteze. Tada postoji mogućnost za ugradnju manjeg broja specijalnih implantata, koji na sebi nose elemente za koje se zakači totalna proteza, što joj obezbeđuje stabilnost.

U našoj poliklinici ugrađuju se „Ankylos” implantati, koji daju visoke procente uspešnosti ugradnje i fantastična funkcionalna i estetska rešenja.

Pre ugradnje implantata pažljivo se analizira svaki pacijent. Tek na osnovu detaljnog pregleda, dobijanja podataka o postojanju hroničnih bolesti, alergija, kao i analizom Rtg snimka vilica, donosi se odluka da li se kod pacijenta mogu ugraditi implantati ili ne. Ugradnja se, naravno, vrši u saradnji i uz saglasnost pacijenta.

GALERIJA SLUČAJEVA

CIRKULARNI MOST NA IMPLANTIMA

IZBEGAVANJE BRUŠENJA ZUBA

RTG SNIMCI