Naš tim

Dr Danijela Ivanović – specijalista oralne medicine i parodontologije, implantolog Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1991. godine. Nakon položenog državnog ispita, od 1992. do 2006. godine godine radila je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Specijalizaciju iz parodontologije i oralne medicine upisala je 1997. godine. Prvu godinu specijalizacije pohađala je na VMA u Beogradu, na odeljenju Parodontologija, drugu na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu u Beogradu, a poslednju na Klinici za  stomatologiju, na odeljenju Parodontologija i oralna medicina, u Novom Sadu, gde je položila završni ispit. Zajedno sa kolegama osnovala je stomatološku polikliniku DENTALAND, 2006. godine. Sledeće, 2007. godine završila je kurs iz „ANKYLOS“ implantata u Beču,  protetski kurs „ANKYLOS” sistema u Beogradu, kao i kurs Periodontal Therapy, koji je u Novom Sadu održao prof. Marc Danan, MDI kurs , za mini dentalne implantate je završila u Beogradu 2011. godine. Pohađala je još mnogo kurseva i predavanja iz parodontalne hirurgije i implantologije. Aktivno govori engleski jezik, udata je i ima jedno dete. Član je SLD, sekcije oralnih hirurga i implantologa i sekcije parodontologa.

Dr sci. stom. Branislava Velicki-Bozejac – specijalista bolesti zuba i endodoncije Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1991. godine. Specijalizaciju iz bolesti zuba i endodoncije upisala je u Novom Sadu 1993. godine, a 1996. godine položila je završni ispit na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu.U toku specijalizacije boravila je dva meseca na VMA u Beogradu, na odeljenju za bolesti zuba i endodonciju. Od 1995. do 2000.godine radila je kao asistent pripravnik na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu, na odeljenju za bolesti zuba. Potom je tri i po godine (od 2000. godine) radila kao stomatolog na Sejšelskim ostrvima, pod ugovorom sa vladom. Nakon povratka u Novi Sad zaposlila se u „Domu zdravlja“. Zajedno sa kolegama osnovala je stomatološku polikliniku DENTALAND, 2006. godine. Pohađala je mnoge kurseve i predavanja iz estetske, restaurativne, dečje i preventivne stomatologije i endodoncije. Aktivno govori engleski jezik, udata je i ima jedno dete. Član je SLD i endodontske sekcije.
Dr Zoran Bozejac – specijalista oralne hirurgije, implantolog Zavšio je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1987. godine. Nakon pripravničkog staža koji je obavio u Splitu, te položenog državnog ispita, radio je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Specijalizaciju iz oralne hirurgije upisao je 1993. godine, a 1997. godine položio je završni ispit na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu. Tri i po godine (od 2000. godine) radio je kao stomatolog na Sejšelskim ostrvima, pod ugovorom sa vladom. Nakon povratka u Novi Sad nastavio je da radi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji kao oralni hirurg. Kurs iz „ANKYLOS“ implantata u Beču završio je 2006. godine. Iste godine je sa kolegama osnovao Stomatološku polikliniku DENTALAND. AIC Implant Seminar, kurs za interni sinus lift je završio u Frankfurtu 2011.godine. Pohađao je mnoge kurseve i predavanja iz oralne hirurgije i implantologije. Aktivno govori engleski jezik, oženjen je i ima jedno dete.Član je SLD i sekcije oralnih hirurga i implantologa.
Dr Monika Sekulić – specijalista stomatološke protetike Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 2005. godine. Od treće godine studija bila je stipendista humanitarnog fonda „Privrednik“. Proglašena je za najboljeg studenta svoje generacije na odseku za stomatologiju. Za postignut uspeh dobila je nagradu Univerziteta u Novom Sadu, kao i nagradu fonda „Slađana Đorđević“. Od decembra 2006. godine zaposlena je u stomatološkoj poliklinici DENTALAND. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završila je je 2014. godine. Kontinuirano se edukuje učestvujući na mnogim stručnim i naučnim skupovima, sa posebnim osvrtom na stomatološku protetiku. Aktivno govori engleski jezik. Udata je i ima jedno dete. Član je SLD.
Dr Ljilja Radonjić-Bjegović – doktor stomatologije Završila je Medicinki fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija, 1987. godine. Nakon položenog državnog ispita, stručno se usavršavala tri godine, iz oblasti stomatološke protetike, na VMC u Novom Sadu. Radila je deset godina u svojoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji na Cetinju, u Crnoj Gori. Nakon povratka u Novi Sad radila je kao opšti stomatolog u Milicijskoj školi u Sremskoj Kamenici. Od 2007. godine, radi u Stomatološkoj poliklinici DENTALAND. Stručni je saradnik i u drugim stomatološkim ordinacijama iz oblasti stomatološke protetike. Aktivno govori engleski jezik, a pasivno japanski. Instruktor je joge i bavi se aikidom. Udata je. Član je SLD.
Dr Sanja Milosavljević – doktor stomatologije – specijalista preventivne i dečije stomatologije Studije stomatologije završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Tokom studija pokazala veliki interes za rad sa decom i aktivno učestvovala na studentskim kongresima sa radovima iz polja dečje i estetske stomatologije. Svoje bavljenje kliničkim radom započinje na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a zatim nastavlja u privatnoj praksi do danas. Specijalizaciju iz preventivne i dečje stomatologije završava 2003. godine, usavršava se na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i naročito blisku saradnju ima sa kolegama iz Stokholma na polju preventivne stomatologije. Član je SLD i Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije, aktivno govori engleski jezik. Udata je i majka dvoje dece.
Dr Stojan IvićDr sci stom. Dr Stojan Ivić – specijalista ortopedije vilica Studije stomatologije završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2001. godine. Asistent sa doktoratom na Odseku za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, specijalizaciju iz ortopedije vilica završio 2010. godine. Usavršava se na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Član je SLD i Ortodontskog udruženja Srbije, aktivno govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.
Dr Suzana AčanskiDr Suzana Ačanski – specijalista ortopedije vilica, ortodont Dr Suzana Ačanski je zavrsila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1994, smer stomatlogija. Odmah nakon položenog državnog ispita, zaposlila se i radila u Domu Zdravlja Novi Sad od 1994 do 2006. Od tada bez prekida radi u privatnoj praksi. Uspešno završila specijalizaciju iz ortodoncije u zemlji i inostranstvu. Pohadjala je mnogo kurseva iz ortopedije vilica, neki od njih su Najnovije o Dejmon sistemu “Update on the Damon system” koji je održao Dr. Pieter Van Heerden, “Segmented Technique” koji je održao Prof. Dr. Nazam Kucukkeles, “Case finishing” koji je održao Prof. Dr. Vittorio Cacciafesta, i mnogi drugi. Kao konsultant iz oblasti ortopedije vilica-ortodoncije, radi u nekoliko ordinacija. U poliklinici DENTALAND radi kao konsultant od 2011. godine. Govori engleski i mađarski jezik, udata je i ima dvoje dece. Član je SLD i Ortodonskog udruženja Srbije.
Ester Bekvalac – stomatološka sestraZavršila je srednju medicinsku školu u Novom Sadu, smer zubni tehničar, 1999. godine. Od 2006. godine zaposlena je u Stomatološkoj poliklinici DENTALAND. Radi kao glavna stomatološka sestra. Udata je. Služi se aktivno engleskim i mađarskim jezikom. Član je komore medicinskih sestara i tehničara.
Monja Jović – stomatološka sestraZavršila je srednju medicinsku školu u Novom Sadu, smer stomatološka sestra-tehničar, 1997. godine. Od 2007. godine, zaposlena je u Stomatološkoj poliklinici DENTALAND. Radi kao zamenik glavne stomatološke sestre. Aktivno govori engleski i mađarski jezik. Udata je i ima dvoje dece. Član je komore medicinski sestara i tehničara.

Jovana Purkov – stomatološka sestra Završila srednju medicinsku skolu u Zrenjaninu, smer stomatološka sestra-tehničar, 2005. godine. Četiri godine radila u privatnoj praksi (2007-2010). Od marta 2011. godine zaposlena u Stomatološkoj poliklinici DENTALAND. Radi kao stomatološka sestra. Aktivno govori engleski jezik. Član je komore medicinskih sestara i tehničara. Nosilac je Internacionalnog majstorskog zvanja u Taekwondou.
Svetlana Gvero – stomatološka sestra Završila je srednju medicinsku školu:“ 7. april“ u Novom Sadu, 2011.godine,smer stomatološka sestra-tehničar. Pripravnički staž od  šest meseci obavila je u stomatološkoj poliklinici „DENTALAND“. Od aprila 2012.godine, zaposlena je u istoj poliklinici  i radi kao stomatološka sestra. Aktivno govori engleski jezik.Član je komore medicinskih sestara i tehničara.
Jelena Vojvodić- stomatološka sestra Završila je srednju medicinsku skolu u Novom Sadu, smer stomatološka sestra – tehničar, 2012, godine. Pripravnički staž od šest meseci obavila je u stomatoloskoj poliklinici DENTALAND gde je počela da radi po završenom stažu. Aktivno govori engleski jezik i član je komore medicinskih sestara i tehničara.