Šta je piezohirurgija?

Piezohirurgija je izuzetno efikasna, precizna i bezbedna metoda hirurške intervencije, koja pokazuje višestruke prednosti u odnosu na standardne hirurške metode – kako za hirurga tako i za pacijenta.

Piezohirurgija koristi piezo aparat i kao savremena tehnologija osigurala je svoje mesto prvenstveno u modernoj implantologiji. Piezo aparat je relativno nov uređaj, koji se poslednjih dvadesetak godina koristi u različitim granama medicine i stomatologije, a poseduju ga najopremljenije ordinacije širom sveta.

Na čemu se zasniva rad piezo aparata?

Rad piezo aparata zasniva se na piezoelektričnim i ultrazvučnim trodimenzionalnim mikrovibracijama, bez upotrebe rotirajućih svrdala i freza, što obezbeđuje potpuno atraumatski način obrade kosti i rezultira mnogo manjim postoperativnim otokom. Veliki izbor sečivnih nastavaka pruža raznolike mogućnosti primene ovog aparata u implantologiji, oralnoj hirurgiji i parodontalnoj hirurgiji.

Prednosti piezoelektričnog uređaja, u poređenju sa standardnim hirurškim metodama su:

  • manje traumatične intervencije u odnosu na standardne zahvate;
  • preciznije intervencije, sa znatno višim nivoom postizanja željenog rezultata;
  • minimalno oštećenje koštane strukture, uz potpunu zaštitu okolnih mekih tkiva;
  • neuporedivo kraći i komforniji oporavak.

Četiri razloga za primenu piezohirurgije

Piezohirurgija se primenjuje kod:

  • atraumatskog vađenja zuba, čime se maksimalno čuva koštana struktura i smanjuje stresnost samog postupka za pacijente. Korišćenje piezo aparata prilikom vađenja impaktiranih umnjaka pouzdana je metoda, kojom se smanjuje rizik od najčešćih postoperacionih komplikacija koje prate odstranjivanje donjih umnjaka;
  • uzimanja koštanih transplantata s malog prostora u predelu gornje i donje vilice, kako bi se nadoknadio postojeći koštani defekt na alveolarnom grebenu i omogućila ugradnja implantata;
  • odizanja poda maksilarnog sinusa (tzv. sinus lift);
  • širenja alveolarnog nastavka donje vilice, s ciljem stvaranja uslova za ugradnju implantata.

Najveću prednost primene piezohirurgije za pacijente, svakako, predstavlja neuporedivo kraći i komforniji period oporavka, bez bolova, modrica i otoka, pošto piezohirurška metoda omogućava brz i lak oporavak, bez mogućih komplikacija.