Oralno zdravlje je značajna komponenta opšteg zdravstvenog stanja, pošto ono utiče na opšte fizičko zdravlje, ali i na govor, samopouzdanje, socijalne odnose, kao i, u najširem smislu, na kvalitet ljudskog života. Faktori rizika za oralna oboljenja najčešće su istovremeno i faktori rizika za hronične nezarazne bolesti.

Postoji značajna povezanost između opšteg zdravlja ljudskog organizma i zdravlja zuba. Usta svakog čoveka puna su bakterija – kako korisnih, tako i onih štetnih. U normalnim okolnostima, ove dve vrste bakterija žive u ravnoteži, no kada zubi obole nastaje problem, pošto tad i bakterije koje su bile korisne postaju potencijalno opasne po ljudsko zdravlje. Najčešće stradaju srce, krvni sudovi, bubrezi, mišići, disajni organi, kosti, zglobovi, oči i koža. Oralna žarišta mogu da predstavljaju: periapikalne promene (patološke promene oko vrha korena zuba), neizvađeni korenovi zuba, parodontalni džepovi, impaktirani zubi, strana tela u alveolarnoj kosti i vilične ciste.

Mnoge akutne i hronične bolesti, hronična trovanja pojedinim materijama, alergije, kao i lekovi koji se uzimaju u terapiji pojedinih oboljenja, takođe, imaju uticaj na zdravlje orofacijalnog sistema. Zato se za usnu duplju i zube kaže da su prozor u naš organizam i u naše zdravlje, kao i da predstavljaju ogledalo zdravlja našeg organizma.