Merenje stabilnosti ugrađenog implanta

Nakon ugrađivanja implantata, potrebno je, obično, da prođe 3 meseca kako bi se implantat opteretio tj. kako bi se na njega stavila suprastruktura – keramička krunica. U našoj poliklinici imamo Mega ISQ aparat kojim se meri primarna stabilnost implantata (neposredno nakon ugrađenog implantata), stabilnost ugrađenog implantata nakon 4 nedelje, te stabilnost nakon tri meseca kod implantata koji još nisu opterećeni.

Implantat se opterećuje najčešće nakon 3 meseca od ugradnje, međutim kod nekih pacijenata taj period može biti manji ili veći. Pomoću vrednosti dobijenih Mega ISQ aparatom sa sigurnošću možemo reći  kada je pravo vreme da se implantat optereti, tj. da se postavi keramička krunica, a pacijent dobije željeni osmeh.